08. lipanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Provođenje tretmana adulticidne dezinsekcije komaraca

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije će, sukladno potpisanom ugovoru s Gradom Varaždinom, započeti s adulticidnim tretmanima komaraca na području Grada Varaždina 12. lipnja 2023. godine.

Adulticidni tretman provodi se na području svih mjesnih odbora Grada Varaždina, a nije ga bilo moguće provesti ranije jer vremenski uvjeti nisu dopuštali njegovo provođenje. Naime, jutarnje temperature dosad su bile ispod 15oC, a ta je temperatura minimum za provođenje tretmana, ne smije padati kiša i vjetar ne smije biti jači od 4 km/h. Također, najveći efekt provođenja adulticidne dezinsekcije postiže se kada se ista provodi kontinuirano, dan za danom. Točan raspored adulticidne dezinsekcije prema mjestu izvođenja, bit će objavljen na stranicama Grada Varaždina.

Na području Grada Varaždina je 25. svibnja 2023. godine započelo larvicidno tretiranje komaraca, koje se provodi na području Dravske park šume s pojasom uz Dravski kanal i stari tok Drave, Šetališta Vatroslava Jagića, područja oko Gradskog groblja Varaždin, Parka Ivana Pavla II., Parka mladih, javne površine u Brezju te Kapucinskog trga.