02. svibanj 2022. | Autor: dd

Promijenjen glavni račun i podračun Grada Varaždina

Od ponedjeljka, 2. svibnja 2022. godine Grad Varaždin posluje preko novog transakcijskog računa otvorenog kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka.

Broj računa je HR 39 2402 0061 8472 0000 8