20. studeni 2018.

Projekt socijalnog poduzetništva

Pučko otvoreno učilište Varaždin provelo je projekt "Promoting Social ENTREpreneurship in EUropean communities (ENTRE-EU)", koji je provodilo zajedno s partnerima Razvojnom agencijom Sjever d.o.o. (DAN d.o.o.) u Varaždinu i Ljudskom Univerzom Ormož (LUO), smještenom u Ormožu, Sloveniji.

Projekt je usmjeren  na razmjenu znanja u području  obrazovanja, zapošljavanja i civilnog društva te promovira socijalno poduzetništvo / poduzeća i vrijednosti EU (interkulturalni dijalog, solidarnost, volonterstvo), kako bi potaknuo i uključio građane na aktivnosti rješavanja regionalnih problema i inicijativa. 

Projekt je sufinanciran uz potporu Programa Europa za građane Europske unije u ukupnom iznosu od od 5.040,00 eura u okviru Prioritet 2. Demokratski angažman i sudjelovanje građana, Mjere 2.1. Bratimljenje gradova.
U sklopu projekta održana su 2 radna sastanka  (1 u Varaždinu i 1 u Ormožu) te trodnevni događaji u Varaždinu koji su održani od 10.10.2018. do 12.10.2018. godine.  

Više o ishodima projekta

Sažetak projekta