12. siječanj 2016. | Autor: [email protected]

Projekt Kuća mogućnosti

U salonu Gradske vijećnice Grada Varaždina održan je sastanak zamjenika gradonačelnika Vjerana Radelića te pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Danijele Vusić sa predstavnicima udruge „Hoću život“ u sklopu projekta „Kuća mogućnosti“. 

Udruga okuplja sve one koji su spremni pomoći u unapređenju života građana, a svoje ciljeve ostvaruju humanitarnim, edukativnim i karitativnim djelovanjem. Projekt se odvija u suradnji sa organizacijom Foundation for Social Change and Inclusion iz Velike Britanije.

Projekt „Kuća mogućnosti“  je mreža obiteljskog tipa kuća, za mlade koji izlaze iz  institucija za djecu bez roditeljske skrbi. Projekt svojim korisnicima pomaže u stjecanju  vještina za samostalni život. U sklopu programa nudi se pomoć i podrška u pronalaženju i čuvanju odgovarajućeg posla, upravljanje osobnim financijama, pitanjima osobnog zdravlja, razvoju socijalnih vještina te sposobnosti za izgradnju pozitivnih i održivih odnosa kao i prilagodba na samostalan život.

Program se razvija od 2007. godine, a Grad Varaždin ovim jedinstvenim projektom postaje primjer i ostalim gradovima u Hrvatskoj.