13. siječanj 2017. | Autor: [email protected]

Varaždin u projektu CityWalk

Početnom konferencijom u Segedinu (Mađarska), dana 07. veljače 2017. započeti će provedba projekta CityWalk (Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region), u kojem je jedan od mnogobrojnih partnera Grad Varaždin.

Projekt je sufinanciran iz programa Europske Unije - Interreg Danube Transnational Programme, ukupna vrijednost je 2,380,492.20 €, a trajanje projekta je 30 mjeseci. Osnovni cilj projekta je poboljšanje ključnih uvjeta pješačenja, kao sredstva urbane mobilnosti.

Povećanje emisije plinova staklenika i zagušenja su negativne posljedice urbanizacije, a proizlaze iz neučinkovitih i neodrživih sustava javnog prijevoza. Ključni izazov u gradovima je da se poboljša sustav prijevoza i dostupnost na način koji je prihvatljiv za okoliš. Citywalk (DTP 1-1-045-3.1 - Prema mjestima sa energetskom odgovornosti: uspostavljanje prohodnih gradova u Danube regiji) projekt će rezultirati poboljšanom urbanom mobilnošću - uz to smanjujući emisije, razine buke i zagušenja, povećavajući sigurnost i čineći gradove pogodnijima za život (također pridonoseći zdravijoj populaciji).

Iako je naglasak na hodanju, predloženi projekt se odnosi prema problemu holističkim pristupom - poboljšavajući urbanu mobilnost kroz učinkovito kombiniranje različitih sredstva transporta. Učinkoviti sustav urbanog prijevoza sa naglaskom na aktivne oblike transporta, posebno hodanja, dolaze sa različitim uvjetima - pomažemo gradovima u Danube regiji da identificiraju prepreke, razviju i implementiraju plan da se riješe te prepreke.

A stream of cooperation          Program co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

 

Sve o projektu CityWalk