16. ožujak 2017. | Autor: [email protected]

Predstavljen EU-projekt CityWalk

CityWalk naziv je novog EU-projekta u koji će biti uključen Varaždin zajedno s još sedamnaest partnerskih gradova iz Europe.

Projekt su danas novinarima i javnosti predstavili gradonačelnik Goran Habuš, zatim predsjednik Uprave agencije Sjever DAN Miljenko Ernoić i Damir Mikulić, pročelnik UO za prostorno uređenje, gradoteljstvo i zaštitu okoliša. Riječ je o poboljšanju kvalitete života i pješačke prohodnosti u gradovima.

Bolje povezana i energetski odgovorna dunavska regija je jedna od 4 prioritetne osi Danube transnacionalnog programa. Suradnja se bavi čestim izazovima vezanima za prometne sustave koji su prihvatljivi za okoliš, stvaraju malo buke, niskougljični su i sigurni za upotrebu kako bi pridonijeli održivoj regionalnoj i lokalnoj mobilnosti, modalnoj integraciji i pametnom prijevozu.

17 partnera iz Slovenije, Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Rumunjske, Bugarske, Češke, Austrije i Srbije su pokrenuli CityWalk projekt – ’U smjeru energetski odgovornih mjesta: Uspostavljanje pješački prohodnih gradova u dunavskoj regiji’. Partnerstvo predvodi znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj iz Slovenije. Projekt u trajanju od 30 mjeseci (prosinac 2016 – svibanj 2019) je odobren unutar Interreg Danube transnacionalnog programa financiranog od strane Europskog fonda za regioalni razvoj (ERDF) i Instrumenta pomoći u predpristupnom razdoblju (IPA). Glavni cilj programa je razvoj koordiniranih politika i akcija u programskom području jačajući obaveze Europe 2020 strategije prema trima dimenzijama pametnog, održivog i uključivog rasta.

CityWalk projekt pomaže gradovima u dunavskoj regiji da smanje emisije, buku i postanu sigurnija, bolja mjesta za život tako da povećavaju ulogu održivijih oblika mobilnosti u miksu urbanog transporta, posebno oblike aktivnog transporta poput hodanja i bicikliranja. Da bi se to postiglo fokus projekta je na poboljšanju ključnih uvjeta prohodnosti.

Kick off sastanak CityWalk projekta se održao od 7. do 8. veljače 2017. u Segedinu (Mađarska), a domaćini su bili Prvi mađarski savez za odgovorne inovacije. Partneri i sudionici su se upoznali sa primjerima dobre prakse u poboljšavanju prohodnosti (prezentirala Petra Szűcs) i akcijama za održivu urbanu mobilnost u Segedinu (prezentirao Dr. Gábor Dávid Kiss). Stručnjak za urbani razvoj Béla Kézy dao je inspirativnu prezentaciju na temu prohonosti i kako može biti korištena kao inovativni način urbanog razvoja. Partner domaćin je organizirao i šetnju sa obilaskom centra Segedina.

 

Ana Leganel, projektni djelatnik iz zajedničkog tajništva Danube transnacionalnog programa pokazala je interes i potporu prisustvom na kick off sastanku CityWalk projekta:

„CityWalk je vrlo relevantan projekt za Danube Transnacionalni program u pogledu održive mobilnosti u dunavskoj regiji. Činjenica da je jedini projekt odobren u prvom Pozivu koji se bavi prvim i najviše održivim modalitetom transporta npr. hodanjem, čini ga još relevantnijim. Hodanje je korisno na tri razine – gradova, zajednica i pojedinaca. Hodanje nam nudi više nego što smo svjesni na prvi pogled: vježbamo i dolazimo u bolju kondiciju te podižemo raposloženje, imamo mogućnost uživanja u okolišu, dolazimo u direktni kontakt sa prirodom i imamo šansu za interakciju sa ljudima. Hodanje je prijateljski prijentirano prema okolišu i društveno je uključivo. S obzirom na današnji gusti promet i njegove posljedice na okoliš i opće dobro ljudi, CityWalk projekt je dobrodošao i donosi bitnu promjenu u pogledu transporta i sigurnosti ali i u stvaranju gradova sa boljim uvjetima za život. S obzirom da gradovi u projektu predstavljaju male i srednje općine očekujemo da iskustva i dobre prakse postavljene projektom budu prenesene i na veće gradove da bi se osigurao veći geografski opseg utjecaja projekta na dobrobit stanovnika dunavske regije.”

 

CityWalk kick off sastanak je započeo proces međuregionalne razmjene i suradnje koji se odnosi na česte izazove vezane na poboljšanje mobilnosti kroz efikasno kombiniranje različitih sredstava prijevoza u urbanim područjima dunavske regije. Projekt CityWalk je fokusiran na tri specifična cilja – (1) smanjenje emisija CO2 vezanih uz promet, (2) povećanje integrirane upotrebe održivih transportnih modalitea i (3) povećanje sigurnosti mreža urbanog transporta i života.

 

Još dva javna događaja su planirana za vrijeme trajanja projekta: Simpozij na sredini projekta u Ptuju, Sloveniji i završni događaj u Oradei, Rumunjska. Partneri će usko surađivati sa lokalnim i transnacionalnim dionicima na promicanju outputa CityWalk projekta diljem dunavske regije. Projektni outputi pokrivaju trening programe, interaktivne radionice, vodič za dizajniranje planova prohodnosti, lokalne planove prohodnosti, pilot programe, prijedloge paketa politika itd.

 

Efikasni sustavi urbanog transporta sa naglaskom na aktivne oblike transporta – posebno hodanje – imaju različite uvjete. CityWalk projekt pomaže gradovima u dunavskoj regiji da identificiraju prepreke, razviju i implementiraju plan da se nose s tim preprekama.

 

Ukupni proračun za Grad Varaždin: 161.125,00 EUR

 

Za više informacija o CityWalk projektu posjetite: www.interreg-danube.eu/citywalk