20. lipanj 2012.

PROJEKT "CITY VOLONTEERS" U SKLADU S PROGRAMOM I ROKOVIMA

city volonteers image city volonteers

20.06.2012. - U varaždinskoj Gradskoj vijećnici  jučer je održan 3. projektni sastanak partnera na projektu „City volunteers“. Predstavnici partnera – gradova Maribora i Varaždina, Sveučilišta u Mariboru,  Ekološke udruge Franjo Košcec, Zavoda Antona Martina Slomška Maribor, Autonomnog centra ACT i  Slovenske filantropije - Združenja za promocijo prostovoljstva – zaključili su kako se sve aktivnosti odvijaju prema planu i da će do idućeg susreta početkom kolovoza u Varaždinu pripremiti pregled svih do sada realiziranih programa u sklopu projekta.
 

Ciljevi  projekta " City volunteers ", koji traje do ožujka 2013. godine,  su osigurati sistemski pristup volonterizmu na slovenskoj i hrvatskoj strani,  osigurati potporu organizacijama koje se bave volonterizmom,  pojačati  suradnju lokalne zajednice s civilnim sektorom,poboljšati kvalitetu života deprivilegiranim društvenim skupinama, razvijati ljudske resurse , jačati svijest o značaju volonterizma i pridonositi regionalnom razvoju i jačanju prekogranične suradnje.
Projektne aktivnosti s hrvatske strane  koordinira i organizira Grad Varaždin, a koordinatorice projekta su Nada Bengeri i Marija Kezelj iz Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju u Gradu Varaždinu.