12. siječanj 2016. | Autor: [email protected]

PROGRAM „SVIJET RAČUNALA“ – PODJELA DIPLOMA UMIROVLJENICIMA

U salonu Gradske vijećnice Grada Varaždina gradonačelnik Goran Habuš uručio je diplome polaznicima programa informatičkog opismenjavanja. 

U utorak 12. siječnja 2016. godine u salonu Gradske vijećnice Grada Varaždina gradonačelnik Goran Habuš uručio je diplome polaznicima programa informatičkog opismenjavanja. Program je organizirao Grad Varaždin zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem i Udrugom umirovljenika Grada Varaždina pod nazivom „Svijet računala“ u sklopu projekta „Za kvalitetu života u trećoj životnoj dobi“. Cilj programa bilo je informatičko opismenjavanje umirovljenika i stjecanje vještina u korištenju novih tehnologija kao što su: dijelovi računala, operacijski sustav, mape i datoteke, obrada teksta te pretraživanje interneta i e – mail. Edukaciju je uspješno prošlo 36 umirovljenika kroz 3 grupe. Grad Varaždin je za projekt „Za kvalitetu života u trećoj životnoj dobi“ osigurao sredstva u iznosu od 24.000,00 kn.

Gradonačelnik je najavio i daljnju pomoć umirovljenicima kroz pilot projekt Grada Varaždina i Varaždinske županije u subvencioniranju gradskog prijevoza umirovljenika za što je osigurano 150.000,00 kn.