02. rujan 2020. | Autor: ddretar

Pripreme za početak nastave u osnovnim školama

Danas, u srijedu 2. rujna 2020.  u Gradskoj vijećnici je održan sastanak s ravnateljima osnovnih škola te je postignut konačan dogovor oko početka i načina provođenja nastave. 

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok, zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica, privremena pročelnica za kulturu i obrazovanje Draženka Dević i privremeni pročelnik za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća i zamjenik Stožera civilne zaštite Grada Varaždina Dražen Dretar, te ravnatelji osnovnih škola (od Prve do Sedme osnovne škole), Katoličke škole i Centra Tomislav Špoljar.

 

Nastava počinje prema sljedećim modelima:

 

I. OSNOVNA ŠKOLA

 

radi u jednoj smjeni

škola ima četiri ulaza i može se regulirati frekvencija ulaska, a svaki razred ima svoju učionicu

kabinetska nastava izvodit će se za kemiju, fiziku, biologiju i  informatiku

izvannastavne aktivnosti u razrednoj nastavi vezane su uz rad razredne učiteljice, a za učenike predmetne nastave odvijat će se na daljinu

užina i ručak organizirati će se djelomično u razredima, a djelomično u školskoj blagovaonici

 

II. OSNOVNA ŠKOLA

 

S obzirom da energetska obnova zgrade II. osnovne škole nije u potpunosti završena, a postoje i preporuke MZO-a i HZJZ-a vezane za Covid – 19 vrijedi sljedeći raspored:

od 7. rujna na nastavu u školu idu 1. razredi i 5. razredi u učionice na 1. katu

ostali učenici nastavu bi imali na daljinu i to razredna nastava na način kao što su imali na proljeće – preko otvorenih web stranica za pojedine razrede ili viber grupa, a predmetna nastava prema redovnom rasporedu u realnom vremenu preko Zooma ili Teamsa

učenici razredne nastave dolazili bi u školu prema rasporedu dovršenja pojedinih učionica – 2. razredi od 14. rujna, a 3. i 4. razredi od 21. rujna, a ako će biti dovršen veći broj učionica, na nastavu će ranije krenuti i dodatni razredi, pa bi učenici predmetne nastave krenuli bi u školu krajem rujna (ili ranije)

užinu i ručak učenici će  imati u razredu - užina zapakirana za svakog učenika, a ručak složen u porcije (kutije)

nastava TZK-a održavat će se u školskom dvorištu kad god to vremenske prilike budu dozvoljavale, a parket u velikoj sportskoj dvorani trebao bi biti postavljen do početka listopada

dolaskom svih učenika u školu nastavu bi organizirali u dvije smjene i to na način da je razredna nastava uvijek ujutro, a predmetna nastava bila bi u dvije smjene - 5. i 7. ujutro, a  6. i 8. popodne i obrnuto

svaki razred imao bi svoju učionicu

 

III. OSNOVNA ŠKOLA

nastava  će se održavati u jednoj smjeni

dio izborne nastave održavati će se online, radi sprečavanja miješanja učenika različitih razrednih odjela

nastava informatike i tehničke kulture (5.-8. razred) održavati će se u specijaliziranim učionicama, a nakon nastave pojedinog razrednog odjela učionica će se provjetravati i dezinficirati

nastava informatike (1. do 4. razredi) održavat će se u matičnim učionicama pomoću tableta

nastava TZK – koristit će se maksimalno vanjski tereni, sve dok to dozvoljavaju vremenski uvjeti

izvannastavne aktivnosti - održavat će se online ili u učionici

rad školske kuhinje – jelovnici će biti prilagođeni novom režimu rada

 

IV. OSNOVNA ŠKOLA

 

rad u smjenama za učenike od 5. – 8. razreda

niži razredi na nastavi u jutarnjoj smjeni uvijek

5. i 7.razredi te 6. i 8.razredi -  izmjenjuju se jedan tjedan ujutro, drugi popodne

izvannastavne aktivnosti u razrednoj nastavi su rezervirane samo za učenike matične učiteljice (ne dolaze djeca iz drugih razreda), a u višim razredima se ta nastava odvija – online.

užinu za razrednu te ručak za razrednu i predmetnu nastavu će se organizirati dio u blagovaonici/dio u razredu, a užinu za popodnevnu predmetnoj nastavi u učionici

 

V. OSNOVNA ŠKOLA

 

u tijeku su radovi energetske obnove i rekonstrukcije elektroinstalacija

nastava se organizira na daljinu, osim za učenike prvih i petih razreda za koje će se osigurati i pripremiti četiri učionice (jedan razred – jedan prostor), a s obzirom na to da se učenici prvih razreda po prvi puta susreću sa školom, a učenici petih razreda sa predmetnim oblikom nastave navedeni će pohađati nastavu samo ujutro prema rasporedu

do kraja rujna trebali bi svi radovi biti u učionicama gotovi te će se u nastavu u školi uključivati i u međuvremenu i dodatni razredi kako će se učionice završavati

škola će raditi u smjenama kada će svi učenici biti u školi, a prema modelu 1. do 4. uvijek ujutro, 5. i 7. te 6. i 8. u smjenama - jedan tjedan ujutro, jedan tjedan popodne

izvannastavne aktivnosti, dopunska i dodatna nastava biti će organizirane za učenike matičnih učionica

užinu i ručak za prve i pete razrede ćemo organizirati u učionicama

nastava za ostale učenike bit će organizirana na daljinu preko aplikacije Teams

 

VI. OSNOVNA ŠKOLA

 

niži razredi idu u školu uvijek ujutro, a da se 5. i 7. te 6. i 8. izmjenjuju jedan tjedan ujutro, drugi popodne

izvannastavne aktivnosti u razrednoj nastavi su rezervirane samo za učenike matične učiteljice, a u višim razredima se ta nastava odvija preko interneta

užinu za razrednu nastavu te ručak za razrednu i predmetnu nastavu će se organizirati u blagovaonici, a užinu za predmetnu nastavu u učionici.

 

 

VII. OSNOVNA ŠKOLA

 

 odvijanje nastave u jednoj smjeni

prostor za grupiranje učenika prije ulaska u školu bit će odijeljen za svaki razredni odjel posebno

prehrana se može organizirati u učionicama

izvannastavne aktivnosti unutar razrednih odjela od 1. do 4. razreda, a viši razredi će ih raditi na daljinu

informatika će se organizirati s postojećim kapacitetima da se oprema nakon dezinfekcije razmjenjuje

TZK će se organizirati na način da se koriste vanjski i unutarnji resursi (dvorana) te dio sadržaja u matičnoj učionici.

 

Katolička škola i Centar za odgoj i obrazovanje - nastava će se organizirati u jednoj smjeni, a sukladno svim uputama i epidemiološkim mjerama.

 

 

Produženi boravak u školi bit će organiziran naknadno, po odobrenju i odlukama nacionalnog Stožera Civilne zaštite u skladu s aktualnom epidemijskom situacijom.

 

SKRAĆENI PREGLED:

1. OŠ

3. OŠ

7. OŠ

Katolička škola

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar

- jedna smjena

 

 

4. OŠ

6. OŠ

- 1. do 4. uvijek ujutro

- 5. i 7. te 6. i 8. u smjenama (jedan tjedan ujutro, drugi tjedan popodne)

 

 

2. OŠ

5. OŠ

- prvi tjedan počinju 1. i 5. razredi, ostali online

- kako će biti gotove učionice, krajem rujna prema planu idu svi u školu, a prema modelu 1. do 4. uvijek ujutro, 5. i 7. te 6. i 8. u smjenama (jedan tjedan ujutro, drugi tjedan popodne)