18. rujan 2018. | Autor: Maja Hrešć

Zaključena 13. sjednica Gradskog vijeća

Nakon prekinutog zasjedanja 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina zbog nedostatka kvoruma, predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan u utorak 18. rujna 2018. godine ponovo je otvorio sjednicu uz prisustvo većine vijećnika.

Nastavila se kratkotrajna rasprava po 5. točci dnevnog reda o kojoj se raspravljalo i prošli tjedan, a tiče se informacije o privremenoj obustavi radova na projektu Aglomeracije Varaždin. Vijećnici su se složili da se točke 6. i 7. objedine u jednu, a gradonačelnik je tražio da se amandmanom u popis područja za čišćenje iz Prijedloga odluka 6.i 7. doda i onečišćenu Zonu Brezje. S obzirom na to da je amandman potrebno priložiti u pisanom obliku, o ovim točkama glasalo se na kraju sjednice.

Objedinjene u jednoj razmatrale su se i točke 8. i 9., Prijedlog odluke o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina te Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina te su ih vijećnici prihvatili točku 8. jednoglasno, a točka 9. s 15 glasova za i 1 suzdržan.

Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša izradio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2014. – 2017. godine o kojem su raspravljali nadležni odbori bez primjedaba na isti. Vijećnicima ga je obrazložio privremeni pročelnik UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Roberto Krajcer  nakon čega su vijećnici navedeni Prijedlog zaključka jednoglasno prihvatili. Jednoglasno je donesena i odluka vezana uz oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za Trgovačko društvo mi2 j.d.o.o. Varaždin kojom se ujedno provodi Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina.

Na zadovoljstvo biciklista koji prolaze kroz Varaždin, Gradsko Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje javne turističke infrastrukture - Cikloturističke prihvatne točke (infopunkt i garaža za bicikle) u Ulici Ratimira Hercega, trgovačkom društvu Parkovi d.d. koji će korištenje sadržaja i usluga Ciklotočke naplaćivati korisnicima sukladno cjeniku.

Jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu za 2017. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Regionalne energetske agencije Sjever i Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina. Vijećnici Gradskog vijeća također su jednoglasno su prihvatili prijedloge zaključaka o davanju suglasnosti na Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina i Prijedlog dopuna Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin  pa je tako razrješenjem dužnosti Sanje Labaš, na mjesto zamjenika imenovan Dejan Žmuk.

Na kraju sjednice glasalo se o točci 6. i točci 7. koja je upotpunjena amandmanom te su vijećnici jednoglasno izglasali da se prihvaća Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Varaždina te Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. Provedbama ovih odluka primijenit će se mjere, nadzor i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada te aktivnosti informiranja i educiranja građana o potrebi učinkovitog gospodarenja otpadom.