01. srpanj 2020. | Autor: ddretar

Vijeće jednoglasno za ugovor o Belim kipima

Članovi Gradskog vijeća Grada Varaždina jednoglasno su podržali prijedlog odluke i time dali suglasnost gradonačelniku dr.sc. Ivanu Čehoku za sklapanje Ugovora o darovanju Gradu Varaždinu nekretnine – bivšeg vojnog skladišta Pri beli kipi. 

Sjednica je održana danas, u srijedu 1. srpnja 2020. godine elektroničkim putem, a članovi vijeća su se putem e-maila izjasnili o odluci. Glasovanju je pristupio 21 vijećnik i svi su glasovali ZA. Ugovor je već potpisao ministar državne imovine  dr.sc. Mario Banožić, a po ovoj odluci, odnosno suglasnosti gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok će staviti potpis na ugovor kojim Grad Varaždin dolazi u posjed nekretnine ukupne površine 91.781 kvadratni metar procijenjene vrijednosti nešto veće od milijun kuna namijenjene razvoju sportsko-rekreacijskog centra.