30. prosinac 2016. | Autor: [email protected]

Vijeće donijelo odluku o privremenom financiranju

U petak kasno poslijepodne Gradsko vijeće Grada Varaždina većinom glasova vijećnika prihvatilo je odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Proračuna Grada Varaždina za prvo tromjesečje 2017. godine. 

Za tu odluku kojom se osigurava samo osnovno funkcioniranje grada, glasovalo je 13 vijećnika dok ih je 8 glasalo protiv. Gradonačelnik Goran Habuš time je dobio rok od 90 dana u kojem može predložiti novi proračun. Ukoliko vijeće ne prihvati ni taj prijedlog, vlada će imenovati povjerenika koji će upravljati gradom do konstituiranja vijeća i izbora gradonačelnika u svibnju slijedeće godine.