10. lipanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Na sjednici Gradskog vijeća prihvaćen novi režim naplate parkiranja u gradu Varaždinu

U srijedu 10. lipnja 2020. godine održala se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 20 vijećnika. Svoj izostanak ispričali su Ljubica Križan, Natalija Martinčević, Robert Gotić, Robert Puja i Davor Patafta.

Na Aktualnom satu pitanja su postavili vijećnici Vlado Sevšek, Bruno Ister, Darko Detelj, Neven Bosilj, Stjepan Cepanec, Vjeran Strahonja, Gordana Marsenić i Denis Mladenović.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 16. točaka.

Na samom početku sjednice, vijećnici su primili na znanje izvješća o radu za 2019. godinu Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, HNK u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Koncertnog ureda Varaždin, Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Dječjeg vrtića Varaždin, Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta, Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“, Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin.

Pod točkom 2. jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na Gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2020. godini kojim se utvrđuje da je lokacija za kupanje jezero Motičnjak, a sezona kupanja na jezeru započinje 15. lipnja i završava 15. rujna 2020. godine.

Točke 3., 4. i 5. objedinjene su u jednu te su s većinom glasova prihvaćeni Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina, Prijedlog odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na području Grada Varaždina te Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom i parkiranja u javnim garažama. Ovim odlukama uređuju se usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, što podrazumijeva upravljanje tim površinama i garažama, njihovo održavanje, naplatu i kontrolu naplate parkiranja i druge poslove s tim u vezi te obavljanje nadzora nepropisno parkiranih vozila na parkiralištima. Također, određuju se lokacije javnih parkirališta i garaža s naplatom, parkirališne zone, parkirališni blok, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja.

Odlukom o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina koju su vijećnici izglasali jednoglasno, JVP Grada Varaždina daje se suglasnost za zaduženje radi financiranja kapitalnog projekta nabave vozila (kamion-ljestve).

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o mjerama pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama koje koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina vijećnici su prihvatili većinom glasova. Ovom Odlukom se određuje da su, iznimno u slučaju organiziranja „Špancirfesta 2020“ u organizaciji TZ Grada Varaždina, sve pravne ili fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužne za korištenje javne površine za postavu terase podnijeti zahtjev Turističkoj zajednici i platiti porez za korištenje javne površine za postavu terase, u skladu s rješenjima i cjeniku Turističke zajednice.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje i Sporazuma o korištenju postrojenja s jedinicama lokalne samouprave na području Varaždinske županije koje pokažu interes za sklapanje navedenih sporazuma, u svrhu utvrđivanja međusobnih prava i obveza sporazumnih strana u okviru projekta izgradnje, opremanja i korištenja građevine za gospodarenje otpadom – postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice).

Pod točkom 9. i 10. vijećnici su objedinjeno raspravljali o Prijedlogu Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina koji je prihvaćen većinom glasova te Prijedlogu Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina koji je također prihvaćen većinom glasova.

Godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, Izvješće davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2019. godinu i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Varaždina u 2019. godini vijećnici su primili na znanje.

Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena statuta za osnovne škole u Varaždinu i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin prihvaćeni su jednoglasno.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog rješenja o imenovanju Jelene Šamarija za ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin.