14. rujan 2017. | Autor: [email protected]

Porezi i prirezi ostaju isti

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina u četvrtak je prihvaćen prijedlog odluke o porezima Grada Varaždina po kojima prirez u Varaždinu ostaje 10 posto,  a porez na potrošnju alkoholnih pića 3 posto.

Prihvaćena je i odluka izmjeni koncesije u javnom prijevozu čime će se omogućiti otvaranje stajališta za gradske autobuse na Perkovčevom trgu i kod KTC-a u Biškupcu. Prihvaćeno je i izvješće o radu gradonačelnika te odluka o upravljanju gradskom imovinom.  S dnevnog reda je skinuta odluka o smještaju kioska za prodaju pekarskih proizvoda na Kapucinskom trgu, a na dnevni red nisu ni stavljena izvješća o radu trgovačkih društava javnih ustanova za koje će biti sazvana posebna tematska sjednica. Gradsko vijeće je usvojilo i preporuku po kojoj će grad osigurati stanove za mlade liječnike koji sada odlaze iz varaždinske bolnice kao i za druge deficitarne kadrove. Povela se i rasprava o planu gospodarenja otpadom za 2016. godine kojeg je vijeće primilo na znanje te u njemu ustvrdilo da se s otpadom 2016. godine postupalo protivno nacionalni strateškim i planskim dokumentima gospodarenja otpadom. Uz ostalo, raspušten je i Savjet mladih zbog neodržavanja sjednica te je najavljeno skoro raspisivanje novog natječaja koji bi trebao privući mlade željnih aktivnijeg sudjelovanja u odlučivanju.