15. srpanj 2019. | Autor: Maja Hrešć

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održala se 15. srpnja 2019. godine u varaždinskoj palači Herzer uz prisustvo 22 vijećnika.

Nakon Aktualnog sata na kojem su pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima postavili vijećnici Bruno Ister, Miroslav Marković, Gordana Marsenić, Ljubica Križan, Aurelija Šemiga, Damir Laljek, Robert Puja, Denis Mladenović, Neven Bosilj, Davor Patafta, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 10 točaka.

Zakonom o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju koji obuhvaća proračun i ostale programe za 2018. godinu vijećnici su prihvatili većinom glasova.

Druga točka dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu, a kojom se utvrđuje ukupni poslovni rezultat proračunske godine i raspoređuje višak ukupnih prihoda i primitaka u skladu s proračunskim načelom jedne godine i načelom uravnoteženosti proračuna, prihvaćen je većinom glasova.

Prijedlog izmjena i dopuna proračunskih dokumenata Grada Varaždina vijećnici su izglasali većinom glasova.

Točka 4. dnevnog reda Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina uvrštena je po hitnom postupku. Predloženom izmjenom Odluke omogućava se obrtnicima, udrugama i pravnim osobama sa sjedištem na području Grada Varaždina korištenje javne površine do 3 m2 bez plaćanja poreza na korištenje javne površine, a za izlaganje i promociju robe i usluga ispred svojih poslovnih prostora. Na ovaj način se želi olakšati obrtnicima i trgovačkim društvima poslovanje kroz isticanje svojih obilježja te oživjeti prostor povijesne jezgre i dati mu dodatni sadržaj. Vijećnici su Odluku o izmjeni jednoglasno prihvatili.

Prijedlogom odluke o komunalnim djelatnostima utvrđuju se djelatnosti i pobliže određuju poslovi od lokalnog značenja koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti. Vijećnici su Prijedlog odluke prihvatili većinom glasova.

Vijećnici Gradskog vijeća podržali su i Odluku o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi pod nazivom Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin koju će osnovati Grad Varaždin, a koji će obavljati djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici osobama s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem.

Na sjednici su razmatrana Izvješća o radu za 2018. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i Zaklade solidarnosti Grada Varaždina.

Vrlo važna točka za varaždinske poduzetnike odnosi se na Program potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina kojim se uređuju svrha, ciljevi, korisnici, nositelji, područja i mjere potpora male vrijednosti na području Grada Varaždina u razdoblju od 2019. do 2021. godine. Vijećnici su Program jednoglasno prihvatili.  

Na samom kraju sjednice, radi isteka četverogodišnjeg mandata razriješena je dužnosti te odlukom Gradskog vijeća ponovno imenovana za novi mandat ravnateljica Dječjeg vrtića Varaždin Jasenka Husnjak.