31. siječanj 2019.

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

Na samom početku 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, nakon podnošenja izvješća Mandatne komisije novi vijećnik Gradskog vijeća Miroslav Marković (SDP), koji je zamijenio dosadašnjeg člana Nikolu Plaveca (HNS), položio je svečanu prisegu pred prisutnim članovima vijeća.

Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice prihvaćen je većinom glasova, a na „Aktualnom satu“ gradonačelniku i njegovim zamjenicima postavljali su pitanja redom  Darko Detelj, Damir Laljek, Danijela Puškadija Topić, Gordana Marsenić, Bruno Ister, Neven Bosilj, Vjeran Strahonja, Davor Patafta i Robert Puja.

Odbor za statutarno pravna pitanja i Odbor za financije i proračun predložili su skidanje točke Prijedlog odluke o sklapanju sudske nagodbe radi namirenja potraživanja EKOS HOLDING d.o.o. prema Javnoj ustanovi Gradski stanovi i Gradu Varaždinu na ime kupoprodajne cijene za nekretnine na lokaciji Vilka Novaka – II faza dok je Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša predložio skidanje točke Prijedlog zaključka o donošenju Programa zaštite divljači (PZD) za Grad Varaždin za gospodarsko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine s dnevnog reda. Vijećnica Ljubica Križan predložila je da se skine s dnevnog reda točka Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina jer ista nije prošla savjetovanje s javnošću što su vijećnici prihvatili većinom glasova.

Utvrđen je dnevni red s 14 točaka budući da su po hitnom postupku na dnevni red uvršteni Prijedlozi rješenja o razrješenju članova Savjeta mladih Grada Varaždina.

Nakon duže rasprave vijećnici su većinom glasova izglasali Odluku o komunalnoj naknadi uz Amandman gradonačelnika kojim su obuhvaćene sve primjedbe vijećnika. Tako su u odluci djelatnosti klasificirane u više razina kako bi primjena Odluke bila povoljnija za obrtnike u centru grada. Većinom glasova izglasana je i odluka o komunalnom doprinosu koja se nije mijenjala u odnosu na dosadašnju već su odredbe usklađene s novim zakonom o komunalnom gospodarstvu.  

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina prihvaćena je jednoglasno, što znači da će u 2019. godini iznajmljivači plaćati paušalni iznos od 200 kuna po krevetu.

Planom i srednjoročnim (trogodišnjim) planom za davanje koncesija vijećnici su jednoglasno izglasali da Grad Varaždin u iduće tri godine ne planira dodjeljivanje koncesije.

Vezano uz Odluku o prihvaćanju prijenosa u vlasništvo Grada Varaždina nekretnine u ulici Miroslava Krleže čk.br. 2892/2 k.o. Varaždin (u osnivanju), koju su vijećnici jednoglasno izglasali, Javna ustanova Gradski stanovi do sada je bila vlasnik nekretnina koje su stečene kapitalnom donacijom od Grada Varaždina. Namjena je trebala biti izgradnja stanova po POS programu od koje se u međuvremenu odustalo, izgrađen je rotor i dio zemljišta je ušlo u novu prometnicu pa je potrebno regulirati međusobne odnose.

Kao i svake godine sredstava iz Proračuna Grada Varaždina raspoređuju se za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina sukladno Zakonu. U 2019. godini članovima Gradskog vijeća s Liste grupe birača dr.sc. Ivana Čehoka raspoređuje se 122.667,00 kn, a članovima SDP-a  54.667,00 kn, članovima HNS-a 41.333,00 kn. Članovima iz redova HDZ-a pripada iznos od 66.667,00 kn, Reformistima 28.000,00 kn dok je članovima Gradskog vijeća izabranim s Liste grupe birača Vlado Sevšekn pripao iznos od 26.667,00 kn

Osnovne škole s područja Grada Varaždine uskladile su svoje statute s zakonskim odredbama za što im je trebala prethodna suglasnost osnivača, odnosno Gradskog vijeća, što su vijećnici izglasali jednoglasno.

O svim odlukama koje su se ticale civilne zaštite na području Grada Varaždina raspravljalo se u objedinjenoj raspravi te su nakon rasprave donesene većinom glasova.

Na kraju sjednice, razriješeni su predsjednik i neki članovi Savjeta mladih Grada Varaždina uz napomenu da se već idućeg tjedna raspiše natječaj za nepopunjena mjesta u Savjetu mladih.