11. srpanj 2018. | Autor: Maja Hrešć

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća

Na samom početku jučerašnje sjednice Gradskog vijeća predsjednik Gradskog vijeća pozdravio je člana vijeća Nikolu Plavca koji je ponovno aktivirao svoj mandat i položio prisegu nakon stanke u kojoj ga je mijenjao Dejan Težak.

Vijećnička pitanja vijećnika Denisa Mladenovića, Vjerana Strahonje, Vesne Dušak, Josipa Drevena, Nikole Plavca, Danijele Puškadije – Topić, Roberta Puje, Gordane Marsenić, Nevena Bosilja, Brune Istera i Lovorke Gotal Dmitrović potaknula su raspravu nakon koje je jednoglasno utvrđen dnevni red. Većinom glasova vijećnika izglasan je još jedan rebalans Proračuna Grada Varaždina kojim su osigurana sredstva za dogradnju dvorane i dodatne kapacitete 6. osnovne škole Varaždin, kupovinu Gradskog kupališta na Dravi, Javnu ustanovu „Gradski stanovi“ i dodatna ulaganja u vatrogastvo.

Prijedlog odluke o zaduženju Grada Varaždina kod Privredne banke Zagreb kojim će se financirati investicija dogradnje i adaptacije postojeće školske zgrade 6. osnovne škole Varaždin vijećnici su prihvatili većinom glasova te se uskoro očekuje početak radova. Jednoglasno su prihvaćena sva izvješća o radu javnih ustanova za 2017. godinu: Dječji vrtić Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“, Gradski muzej, HNK u Varaždinu, Galerijski centar, Koncertni ured, Gradski bazeni, Pučko otvoreno učilište, Gradska vatrogasna zajednica i Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“. Također je jednoglasno usvojen Prijedlog za prijavu projekata iz mjere 7.4.1. i to za projekte Gradnja zgrade javno – društvene namjene dječjeg vrtića Donji Kućan i Gradnja centra za sport i rekreaciju u Črncu Biškupečkom.

Gradski vijećnici odlučili su većinom glasova  da će Grad kupiti bazene na Dravi, odnosno zemljište Gradskog kupališta na Dravi, površine 20 000 m2, kupoprodajne vrijednosti 2 milijuna i 27 tisuća kuna. Tako će na veliku radost Varaždinaca nedavno obnovljeno kupalište ponovno biti u vlasništvu Grada Varaždina.

Na sjednici se odlučivalo i o prijedlozima važnim za naše učenike i studente. Izglasane su izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te je utvrđena lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Grad Varaždin će spremno dočekati zimsku sezonu. Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih usluga poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. studenog 2018. do 15. travnja 2020. godine, Gradsko vijeće je jednoglasno odlučilo da radove obavlja poduzeće PZC Varaždin d.d.

U korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jalkovec prihvaćen je prijedlog prema kojem se na katastarskoj čestici DVD Jalkovec dopušta pravo građenja, odnosno uređenje vježbališta za vatrogasce i izgradnja garaže.

Nakon održane sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan i zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar dali su izjavu za medije. Predsjednik Damir Habijan iskazao je zadovoljstvo do sad održanim sjednicama Gradskog vijeća jer Vijećnici pokazuju inicijativu i postavljaju pitanja. Komentirao je i odluku o kupnji Gradskog kupališta na Dravi i odnos kupoprodajne i tržišne vrijednosti kupališta sa zaključkom da je postignuta cijena odlična i da će kupalište zasigurno ponovno postati omiljeno mjesto za sve naše sugrađane.

Zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar komentirao je stanje u gradskom proračunu koje je pozitivno, s oko 18 milijuna kuna viška, a s novcem se postupa vrlo oprezno i uvijek s određenom rezervom. Osvrnuo se na radove u 6. osnovnoj školi koja će na radost svojih učenika za nekoliko mjeseci imati dograđenu i adaptiranu dvoranu i popratne prostorije. Vezano uz aktualnu temu razvrstavanja otpada izjavio je da se građani ne moraju bojati ovakvih promjena jer ih nitko neće kažnjavati za eventualne „pogreške“ u razvrstavanju za vrijeme prilagodbe na novi zakon. Prvotni cilj je informiranje i educiranje građana, a za provođenje istog predviđena su i sredstva koja je Grad dobio iz fondova EU.