28. ožujak 2018.

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća gradski su vijećnici nakon održanog Aktualnog sata izglasali novi Statut Grada Varaždina, temeljni dokument Grada čije je odredbe bilo potrebno uskladiti s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Jednoglasno je usvojen rebalans, odnosno Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu koje su rezultat raspoloživih sredstava od viška prihoda iz 2017. godine. Gradski vijećnici donijeli su i odluku o raspodjeli viška prihoda. Između ostalog 2,2 milijuna kuna  će se izdvojiti za održavanje prometnica, 700.000 za sport preko gradske Zajednice sportskih udruga, 400.000 kuna za Davis Cup, 1,8 milijuna za otkup zemljišta, 285.000 za ugradnju lifta u HNK-u, 130.000 kuna za pokroviteljstvo skijašu Iztoku Rodešu, 200.000 kuna za sterilizaciju pasa i mačaka lutalica. Nadalje, iz viška će 150.000 biti izdvojeno za Europsku prijestolnicu mladih nakon što je Varaždin prošao u drugi krug, 120.000 za Airshow, 160.000 kuna za sređivanje katastra i 806.000 kuna od spomeničke rente za održavanje spomeničke kulture. Tu su i izmjene koje se ne odnose na proračunski višak, poput milijun kuna koliko je stiglo od države za projektnu dokumentaciju i preseljenje Gradske knjižnice Metel Ožegović, zatim subvencije od 500.000 kuna za agenciju Sjever Dan, 332.000 kuna kroz decentralizirana sredstva za škole, kao i  povećanje sredstava za kredit za dogradnju VI. OŠ u iznosu od 4,6 milijuna kuna.

 

Prihvaćeno je i Izviješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine i Izvješće o izvršenju Programa iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam.  Vijećnici su raspravljali i o koeficijentima za obračun plaća u Gradskoj upravi, korištenju sredstava ostvarenih od spomeničke rente za 2018. godinu, o Planu gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje do 2024. godine te Izviješćima o prikupljanju otpada i troškovima sanacija i uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Varaždina.