31. svibanj 2016. | Autor: [email protected]

Jednoglasno do strategije razvoja Grada Varaždina

Jučer je održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina s opsežnim dnevnim redom na kojem su se našla i izviješća  gradskih ustanova za 2015. godinu.

Iako je jedna od točaka bio i Rebalans Proračuna za 2016. godinu, zbog nedovoljnog broja glasova izmjene i dopune Proračuna nisu prošle. Novi  rebalans bio se trebao ponovno naći na dnevnom redu kroz dva tjedna kao i točke dnevnog reda koje su naknadno skinute budući da su bile usko vezane na predložene izmjene i dopune Proračuna.

Ipak, vrlo važan dokument za Grad Varaždin donesen je jednoglasno. Radi se o Strategiji razvoja Grada Varaždina do 2020. godine koju su vijećnici pozdravili i jednoglasno podržali.