19. veljača 2019. | Autor: Maja Hrešć

Na Gradskom vijeću o baliranom otpadu i razvrstavanju komunalnog otpada

U utorak, 19. veljače 2019. godine održala se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan na samom početku konstatirao je kvorum za pravovaljani rad s 23 prisutnih članova Vijeća. Sa 16 glasova za, usvojen je zaključak o opravdanosti hitnog postupka današnje sjednice.

Nakon usvajanja skraćenog zapisnika i održanog aktualnog sata na kojem su pitanja postavili Neven Bosilj, Miroslav Marković, Bruno Ister i Davor Patafta, vijećnicima je dana na znanje Informacija vezana uz odvoz i zbrinjavanje baliranog otpada. Točnije, Informacija o nastupu uvjeta za raskid Ugovora broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje, od 24.12.2008. (kako je izmijenjen i DODATKOM od 12.05.2009. i Promemorijom dogovora sa sastanaka održanih dana 22.01.2010., 27.01.2010., 02.02.2010., 05.02.2010., 12.02.2010., 19.02.2010., 22.02.2010., 23.02.2010., 12.03.2010. i 17.03.2010. godine, od 17.03.2010). Nastupom ovih uvjeta raskidaju se postojeći ugovori za interventno zbrinjavanje baliranog otpada iz 2008. godine.

Vijećnici su nakon primljene Informacije odlučivali po daljnjim točkama s predloženog dnevnog reda. Druga točka vezana je također uz balirani otpad u Brezju. Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina, a koja je na prethodnoj sjednici skinuta s dnevnog reda.