29. rujan 2020. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće prihvatilo rebalans proračuna

U utorak se u palači Herzer održala 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 22 vijećnika i opravdani izostanak vijećnica Natalije Martinčević, Vesne Dušak i Gordane Marsenić.

Na samom početku sjednice nova članica Gradskog vijeća Tatjana Kušter položila je svečanu prisegu te će svoju dužnost obavljati kao zamjenica vijećnika Denisa Mladenovića koji je svoj mandat stavio u mirovanje.

Na Aktualnom satu, pitanja gradonačelniku i zamjenicima postavili su vijećnici Damir Laljek, Darko Detelj, Neven Bosilj, Ljubica Križan, Bruno Ister i Davor Patafta.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 11 točaka.

Gradsko vijeće podržalo je rebalans i izvršavanje Proračuna te polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. godine većinom glasova. Također, većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za prvih šest mjeseci ove godine.

Pod točkom 5, u Prijedlogu odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina uređuje se osnivanje Dječjeg gradskog vijeća, broj članova i način izbora članova, djelokrug i način rada, sredstva za rad Dječjeg gradskog vijeća, odnos Dječjeg gradskog vijeća i Gradskog vijeća Grada Varaždina te gradonačelnika Grada Varaždina kao i druga pitanja značajna za rad Dječjeg gradskog vijeća. Prijedlog Odluke je prihvaćen jednoglasno.

Vijećnici su raspravljali i o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o grobljima kojom se uređuje pitanje betoniranja grobnica u cilju očuvanja hortikulture i infrastrukture groblja te je Prijedlog prihvaćen većinom glasova.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina, koja se nalazi pod točkom 7, usklađuju se odredbe o postupku darovanja odnosno davanja u zakup zemljišta s potrebama koje se pojavljuju u primjeni te odredbe. U Odluci se briše odredba kojom se ova odluka ne odnosi na prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni, što znači da će se prodaja zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje vršiti po postupku predviđenom ovom Odlukom. Također, utvrđuje se da početna cijena nekretnine u postupku prodaje ne može biti niža od početne tržišne cijene utvrđene od ovlaštenog vještaka. Prijedlog ove Odluke prihvaćen je jednoglasno.

U Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina stavlja se izvan snage Odluka o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje, a kupci zemljišta u Gospodarskoj zoni i na ostalom području Grada Varaždina za gospodarske namjene ostvaruju poticaje propisane tom Odlukom. Vijećnici su ovaj Prijedlog odluke podržali jednoglasno.

Gradsko vijeće razmotrilo je Prijedlog Strategije razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine te Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije pilot područja i Akcijskog plana za održivost zelenih površina u gradu Varaždinu u okviru pilota HICAPS te je obje strategije jednoglasno prihvatilo.

Na kraju dnevnog reda, pod točkom Izbori i imenovanja, izabrana je nova članica Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina te Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina, Tatjana Kušter. Za novog člana Školskog odbora V. osnovne škole Varaždin izabrana je Violeta Prutki.