13. lipanj 2016. | Autor: [email protected]

Gradsko vijeće nije izglasalo rebalans proračuna

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj u ponedjeljak 13. lipnja 2016. godine vijećnici nisu izglasali rebalans proračuna.

Od 18 prisutnih vijećnika, za rebalans je glasovalo 12, četvero vijećnika bilo je suzdržano, a dvoje vijećnika glasalo je protiv. Neizglasavanje izmjena i dopuna Proračuna rezultiralo je skidanjem s dnevnog reda svih ostalih predloženih točaka koje su vezane uz Proračun.