26. studeni 2021. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina

U petak je u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina na kojoj je nazočilo 19 gradskih vijećnika, a izostanak su opravdali vijećnici Ivan Čehok i Zlatan Avar.

Pitanja na Aktualnom satu postavili su vijećnici Lovro Lukavečki, Blaženka Beli, Josip Garić, Gordana Marsenić, Silvija Cupar, Stjepan Cepanec, Davor Patafta, Viktor Mrzlečki, Hrvoje Petrić, Dubravka Novak, Mirjana Kolarek Karakaš, Ivan Obadić, Dražen Čelar, Mario Lešina i Damir Habijan.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red sa 9 točaka.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2021. godini kojom se dodjeljuju javna priznanja:

I. Nagrada za životno djelo: Stjepanu Čuseku, Slavenki Majski Cesarec, Nenadu Opačiću, Ivanu Rukljiću

II. Nagrada Grada Varaždina: Aleksandri Saši Božović, Goranu Mihaliću posthumno, Ireni Vrdoljak

III. Plaketa Grada Varaždina: Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec, Srebrenki Golubić, Klubu podvodnih aktivnosti “DRAVA“ Varaždin, Kulturnom umjetničkom društvu Hrvatske željeznice Varaždin, Nogometnom klubu Sloboda Varaždin

IV. Medalja Grada Varaždina: Sofiji Cingula i Darku Rušecu, Udruzi specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin, Marijanu Husaku, Tomislavu Cvetku, Rudolfu Kišičeku

Priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina koja će se održati 6. prosinca.

Izvješće o radu Javne ustanove Gradski stanovi za 2020. godinu Gradsko vijeće je prihvatilo jednoglasno.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu. Grad Varaždin je u Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu javnim prikupljanjem ponuda uključio i zemljište u Gospodarskoj zoni Brezje, ukupne površine 9000 m2, za koju je interes već ranije iskazao investitor VODOPIJA d.o.o. iz Varaždina. Utvrđena je kupoprodajna cijena u iznosu od 141,29 kn/m2 pa ukupna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 1.271.610,00 kn. Također je jednoglasno prihvaćen i Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu kupcu Variosystems d.o.o. Ludbreg. Zemljište ukupne površine 26718 m2, sukladno uvjetima iz Javnog natječaja i ponude za otkup, prodaje se po cijeni od 141,29 kn/m2 te ukupna kupoprodajna cijena iznosi 3.774.986,22 kn.

Pod 5. točkom dnevnog reda vijećnici su odlučivali o Prijedlogu zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi parcelama upisanim kao javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu Grada Varaždina. Prijedlog zaključka prihvaćen je jednoglasno. Donošenjem ovog Zaključka omogućava se prodaja dijelova ranijih parcela koje su u zemljišnim knjigama upisane kao javno dobro, a ti dijelovi parcela su uključeni u površinu budućih parcela predviđenih za izgradnju.

Prijedlog programa upravljanja imovinom za 2021. godinu prihvaćen je jednoglasno. Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina koja se održala 20. listopada 2021. godine, donijet je neažurirani Program upravljanja imovinom za 2021. godinu s projekcijom za 2022.-2023. god te isti nije bio usuglašen s Proračunom Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Gradonačelnik je zatim temeljem ovlasti iz članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Program obustavio od primjene. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je novi prijedlog Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu koji je prihvaćen na današnjoj sjednici. Programom se utvrđuju poslovi i aktivnosti vezane na otkup nekretnina, poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, aktivnosti na dodatnim ulaganjima u spomenike kulture i druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima koje se planiraju u 2021. godini.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina.

Prijedlog odluke o poništenju Odluke Gradskog Vijeća Grada Varaždina o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina prihvaćen je većinom glasova. Gradsko Vijeće je na prethodnoj sjednici donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu  poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina. Prilikom donošenja Odluke koja se poništava ovim prijedlogom nije vođeno računa da je prvotnom Odlukom obuhvaćeno zemljište koje je prethodno već 16 godina u zakupu i nesmetanom mirnom posjedu lokalnog proizvođača i poljoprivrednika Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Cafuk, koji je uredno ispunjavao sve svoje obveze sukladno sklopljenom Ugovoru o zakupu. Postojeći zakupnik je time stavljen u neravnopravan položaj.

Gradski vijećnici prihvati su izbore i imenovanja: 

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za umirovljenike i osobe starije dobi na području Grada Varaždina Vladimira Kozjaka.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin Zdravke Grđan i Sandre Mur.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Varaždin“ Darinku Vrbanec, Danku Marić Paravinja, Vlastu Cindrić i Sonju Kolarek.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina Davora Brđanovića, Stojana Matavulja, Maria Šoštarića, Spomenke Težak, Tomislava Ratkovića, Paule Banić i Željke Bračko.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju tri člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu Davora Matačića, Jagode Kralj Novak i Monike Rusak.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju tri člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Varaždin Vladimira Huzjana, Ignaca Klarića i Željke Sakač.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju tri člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin Biserke Ivek, Mire Letić i Tomislava Ribića.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju tri člana Upravnog savjeta Koncertnog ureda Varaždin Davora Brđanovića, Petre Zidarić Gyorek i Sofije Cingule.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog vijeća Ustanove Regionalna energetska agencija Sjever Marijana Vratarića i Josipa Jurasa.

Prethodna suglasnost za izbor i imenovanje upraviteljice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina Natalije Martinčević.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždina Lovre Lukavečkog.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina Lovre Lukavečkog.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za obrtništvo i poduzetništvo stambeno Gradskog vijeća Grada Varaždina Blaženke Beli.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Gradskog povjerenstva Grada Varaždina za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Tamare Strelec.