30. rujan 2021. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće dalo suglasnost za nastavak usluge prijevoza „busekima“

U četvrtak se elektronički preko aplikacije ZOOM održala 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 18 gradskih vijećnika i opravdani izostanak Damira Laljeka i Sandre Malenica te Davora Patafte.

Vijećnička pitanja postavili su Damir Habijan, Nikola Kumek, Hrvoje Petrić, Silvija Cupar, Zlatan Avar, Dubravka Novak, Mario Lešina, Ivan Obadić i Ivan Čehok.

Predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red s jednom točkom. Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge: komunalni linijski prijevoz putnika.

Kako je Zakon o komunalnom gospodarstvu propisao da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost, u svrhu obavljanja te djelatnosti donosi Opće uvjete isporuke komunalne usluge uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, TD Čistoća d.o.o. dostavilo je uvjete Gradu Varaždinu. Usvajanjem ove odluke na Gradskom vijeću, stvoreni su preduvjeti da se u Varaždinu nastavi prijevoz „busekima“.