19. svibanj 2020.

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju POS stana

Objavljen je Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju POS stana i time je otvoren žalbeni rok od 8 dana. Nakon obrade žalbi će se donijeti Konačna lista po kojoj će podnositelji zahtjeva biti pozivani na odabir stana.