03. rujan 2012.

PRIJAVE ŠTETA OD SUŠE

Suša image susa_sad_afp[1]

03.09.2012. - Stanovnici Varaždina koji, na temelju  odluke varaždinskog župana o proglašenju  elementarne nepogode uzrokovane sušom od svibnja do kolovoza ove godine, žele prijaviti štetu na svojim površinama, mogu to učiniti od 3. do 10. rujna u mjesnom odboru prema adresi stanovanja. Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). 
Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode"  ili osobno u mjesnom odboru.U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica. Obrascu se obavezno prilaže posjedovni list ili ugovor o zakupu (ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa), preslika osobne iskaznice prijavitelja i broj računa banke na koji će se isplatiti šteta od elementarne nepogode.
Štete prijavljene nakon 10. rujna neće se uzimati u obzir.

  Dodatne informacije i obrasci:

  1. Obrazac za prijavu štete 2012 (.doc, Microsoft Word 97-2003 format)
  2. Potvrda za podizanje posjedovnog lista bez naknade (.pdf)
  3. Metodologija za procjenu štete od elementarne nepogode (.pdf)