25. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Prijava projekta energetske obnove šest varaždinskih vrtića

U petak 22. travnja 2016. godine Grad Varaždin je predao prijave za šest objekata Dječjeg vrtića Varaždin u program energetske obnove koji se vodi u sklopu Pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2“ koji provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna troškovnička vrijednost prijavljenih projekata obnove dječjih vrtića iznosi 8,8 milijuna kuna.

Prijavljeni projekti mogu ostvariti sufinanciranje iz Programa u visini od 70% dok će ostatak sredstava osigurati grad Varaždin.

Programom energetske obnove predviđeni su arhitektonski, strojarski i elektrotehnički radovi na svim objektima izuzev dječjeg vrtića u Aleji koji nije bilo moguće prijaviti zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Unatoč tome dječji vrtić u Aleji će biti obuhvaćen programom obnove ali će ukupan iznos biti osiguran u Proračunu Grada Varaždina.