13. ožujak 2019. | Autor: Maja Hrešć

Prihvaćen rebalans proračuna i izabrani članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Varaždina

U Gradskoj vijećnici se 13. ožujka 2019. godine održala 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 24 gradska vijećnika. Pitanja su na Aktualnom satu postavili vijećnici Damir Laljek, Gordana Marsenić, Josip Dreven, Natalija Martinčević, Bruno Ister, Neven Bosilj, Darko Detelj, Vjeran Strahonja, Ljubica Križan, Davor Patafta, Lovorka Gotal Dmitrović i Željko Prstec.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedloge za skidanjem s dnevnog reda Prijedlog odluke o raskidu Ugovora broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje, od 24.12.2008. (kako je izmijenjen i DODATKOM od 12.05.2009. i Promemorijom dogovora sa sastanaka održanih dana 22.01.2010., 27.01.2010., 02.02.2010., 05.02.2010., 12.02.2010., 19.02.2010., 22.02.2010., 23.02.2010., 12.03.2010. i 17.03.2010. godine, od 17. 03. 2010.), Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždina i Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina te je dnevni red dopunjen po hitnom postupku s točkama Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora VI. osnovne škole Varaždin i Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin. 

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan iskoristio je svoju poslovničku mogućnost da Prijedlog Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina za razdoblje od 2019. do 2020. godine stavi na sam početak dnevnog reda radi toga što takve teme često padnu u drugi plan, a treba im puno više dati na važnosti. Vijećnici su Prijedlog Strategije jednoglasno prihvatili.

U nastavku sjednice, vijećnici su odlučivali o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine te je Izvješće prihvaćeno većinom glasova. Rebalans proračuna prihvaćen je uz sve izmjene i dopune proračunskih dokumenata Grada Varaždina.

Vijećnici su izglasali Prijedloge odluka o zaduženju Grada Varaždina čime će se financirati važni gradski projekti. Glasanjem po točci 6. utvrđen je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Varaždin za 2019. godinu. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2019. godinu čime se utvrđuju kriteriji za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama Grada Varaždina.

Prema dnevnom redu glasalo se i o Prijedlogu odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina te su vijećnici prihvatili Prijedlog prema kojem će se izbori održati 5. svibnja ove godine.

Prema odlukama Gradskog vijeća razriješili su se dosadašnji i imenovali novi članovi Kulturnog vijeća Grada Varaždina, a to su Ernest Fišer, Željko Trstenjak, Spomenka Težak, Jan Kerekeš i Tim Hrvaćanin. Također su razriješeni dužnosti članovi Savjeta Javne ustanove „Galerijski centar Varaždin“. Za novog predsjednika Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Gradskog vijeća izabran je Bruno Ister, a za člana Odbora Miroslav Marković dok je u Odboru za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća za novu članicu Odbora izabrana Ljubica Križan. Vijećnici su prihvatili da se kao novog člana Školskog odbora VI. OŠ Varaždin imenuje Mladen Fotak, a za novog člana Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin imenuje Mario Lešina.

Na samom kraju sjednice prihvaćeno je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za dodatni izbor za četiri člana i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina te se održalo tajno glasovanje za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina na kojem su izabrani Etelka Kožar, Dorian Brlek, Filip Težak i Ivan Slunjski.