04. srpanj 2019.

Prezentirani rezultati svih aktivnosti projekta Baraka za dijalog

Nakon provedene posljednje aktivnosti, u utorak 2. srpnja 2019. godine su  u Centru za mlade Varaždin, članovi projektnog tima Mirna Kezele, privremena pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina i Nino Preložnjak, koordinator kandidature V4eyc 2022, prezentirali su dionicima rezultate svih aktivnosti projekta Baraka za dijalog.

Projekt se provodi u sklopu programa ERASMUS+  Ključna aktivnost 3, strukturirani dijalog – sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih te traje 6 mjeseci, od 1. 2. 2019. do 31. 7. 2019. Formalni nositelj projekta je Grad Varaždin, a financijska potpora u iznosu od 2.120,00 EUR odobrena je od strane Agencije za mobilnost i programe EU iz programa ERASMUS+KA3 za područje mladih. Temeljna svrha projekta je jačanje komunikacije između predstavnika mladih u gradu Varaždinu i donositelja odluka na lokalnoj razini kroz otvoreni dijalog i komunikaciju te aktivnije uključivanje mladih u lokalni život zajednice.

Projekt Baraka za dijalog imao je tri glavne aktivnosti koje su se provodile tijekom ovih 6 mjeseci, a to su: A1 prostor i sudjelovanje za sve i programi za mlade u razdoblju od 18. 3. -21. 3. 2019. godine, A2 prezentacija istraživanja o motiviranosti i potencijalima mladih u gradu varaždinu u razdoblju od 6.6., 7. 6. i 12. 6. 2019., A3 prezentacija rezultata  analize  - spremnost građana na elektroničko glasovanje u razdoblju od 1. - 2. 7. 2019. Na aktivnostima i u razdobljima između aktivnosti provodila su se istraživanja o motiviranosti mladih na korištenje prostora i programa za mlade na području grada Varaždina te potencijala mladih u gradu Varaždinu, kao i o spremnosti građana na elektroničko glasovanje.

Rezultati koji su dobiveni u zajedničkom dijalogu mladih i donositelja odluka su:

-dokument nazvan „Zaključci i preporuke projekta „Baraka za dijalog“ o prostorima i programima za mlade“

-istraživanje o motiviranosti i potencijalima mladih u gradu Varaždinu provedeno po srednjim školama i fakultetima na području grada Varaždina putem internet upitnika gdje je dobiveno preko 1600 odgovora s time da konačan uzorak od 800 ispitanika

-istraživanje o spremnosti građana na elektroničko glasovanje uz dobivene zanimljive smjernice za veće sudjelovanje na izborima i željom da se mladima omogući glasovanje već od 16. godina.

Zaključno, šira javnost, a naročito mladi upoznali su se sa rezultatima i aktivnostima projekta “Baraka za dijalog” kao i koristima Erasmus+ programa, poboljšali i stekli određene vještine u okviru aktivnosti projekta, potrebe mladih uzete su obzir pri organizaciji aktivnosti Centra za mlade, postignuta je bolja umreženost mladih  s donositeljima odluka, proširena je svijest o važnosti sudjelovanja mladih u političkom životu zajednice te će se temeljem navedenoga moći razvijati novi projekti na području mladih, razvoja demokracije i suradnje sa lokalnim donosiocima odluka.

Prezentacija