10. prosinac 2018.

Predstavnici Općine Medulin u Varaždinu

Zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica i pročelnica Mirna Kezele danas su u Gradskoj vijećnici zajedno sa predsjednikom Timom Hrvaćaninom i članovima Savjeta mladih Grada Varaždina te koordinatorom za kandidaturu Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih Ninom Preložnjakom primili su u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Savjet mladih  i predstavnike općine Medulin.

Posjetu je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti općine Medulin sa svojim suradnicima, Savjet mladih općine Medulin te udruge mladih.

Na sastanku smo upoznali predstavnike mladih općine Medulin sa aktivnostima Savjeta mladih Grada Varaždina kao i inicijative mladih za Europsku prijestolnicu mladih.

Razmjenjivale su se ideje između mladih, a sa predstavnicima općine Medulin razgovaralo se o mogućim budućim projektima i suradnji Grada Varaždina i općine Medulin.