10. studeni 2023. | Autor: dd

Predstavljeni projekti – kandidati za financiranje iz participativnog proračuna za mlade

U P4 Centru za mlade i nezavisnu kulturu danas, u petak 10. studenoga 2023. godine predstavljeni su projekti koji će biti, prema svemu sudeći, financirani iz participativnog proračuna za mlade Grada Varaždina. Uz pročelnicu Danijelu Vusić i Mirnu Kezele iz UO za društvene djelatnosti predstavljanju su nazočili Nino Preložnjak programski direktor Centra P4 i voditelji pojedinih projekata.

Kako je istaknuto, Grad Varaždin na prijedlog Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina provodi projekt Participativni proračun za mlade Grada Varaždina s ciljem omogućavanja aktivnog uključivanja mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade financirati iz proračuna Grada Varaždina.

U tu svrhu raspisan je Javni poziv za prijavu prijedloga projekta za participativni proračun za mlade Grada Varaždina za 2023. godini, a konačna odluka o izboru najboljih projekata donosi se na izborima za najbolje prijave/projekte na kojima pravo glasa imaju mladi od 15 do 30 godina s prebivalištem/boravištem na području Grada Varaždina.

Na prijedlog Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina biranje najboljih prijava, odnosno projekte bit će održani putem online ankete u razdoblju od 10. do 26. studenoga 2023. godine koja će biti objavljena na službenim web i Facebook stranicama Grada Varaždina kako bi mogli glasati u što većem broju.

Mladi će imati mogućnost glasati za tri, po njihovom mišljenju, najbolja projekta od ukupno je prijavljenih 6 prijedloga projekata koji su danas predstavljeni kratkim video isječcima:

1.           Interaktivno-edukativni koncert klasične glazbe za mlade u galeriji likovnih umjetnosti - Lucija Stilinović

2.           Etno je IN! - tradicija na novi način - Centar tradicijske kulture Varaždin

3.           Women Music Network Amplified (skraćena verzija: WMN Amplified) - Umjetnička organizacija Favela

4.           SVOPAONA - sajam razmjene odjeće - Udruga KOR

5.           ByteBark - Udruga za promicanje tehničke kulture Makerspace Varaždin

6.           Proputuj i TI (T-tolerancija, I-interkulturalnost) - Jelena Buden

 

 

Anketi, odnosno glasovanju se može pristupiti putem poveznice:  

https://forms.gle/jANXGwf5e3NsQwXNA

 

Na službenoj web stranici objavljene su sve prijave projekata:

https://varazdin.hr/participativni-proracun-mlade-2023-projekti/