09. studeni 2021. | Autor: ddretar

Predstavljeni programi financiranja Europske unije

Ured za udruge Vlade RH, Agencije za mobilnost i programe EU te Desk Kreativne Eurpe Ministarstva kulture i medija RH  pripremili su u utorak u Kinu Gaj predstavljanje projekata Europske unije u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković pozdravio je organizatore i predstavnike varaždinskih ustanova i institucija te pozvao da budu ažurni u prijavljivanu projekata na programe EU Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Kreativna Europa – potprogram Kultura i ERASMUS+. „Bili smo vrlo slabi na povlačenju sredstava iz europskih fondova. Na nama je da jedni drugima pomognemo , da budemo potbora jedni drugima kako bi napravili kvalitetne projekte.“ – rekao je zamjenik gradonačelnika Marković te dodao:“Ne sumnjam da će i suradnja s vladinim agencijama biti dobra. Želim da se na neki način svi ohrabrite, budite maštoviti i krenete u izazove pisanja projekata kako bi na kraju bili ponosni na ono što ćemo provesti u ovom financijskom razdoblju koje je pred nama.

Sudionike predstavljanja pozdravila je i Lana Velimirović Vukalović ravnateljica POU.

 

Više o programima:

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1. Vrijednosti Unije, 2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost, 3. Uključenost i sudjelovanje građana, i 4. Daphne - borba protiv svih oblika nasilja.

 

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao kontakt točka programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti u Hrvatskoj, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje vidljivosti Programa te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

 

 Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija predstavit će program Kreativna Europa, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima. Kreativna Europa obuhvaća potprograme Kultura, MEDIA i međusektorski potprogram, a ovom prigodom predstavit će potprogram Kultura koji obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). Kreativna Europa započeo je 2014. godine spajanjem dvaju programa Kultura i MEDIA. S 50 % većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014. – 2020.) Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

 

 Agencija za mobilnost i programe EU predstavit će Erasmus+ -najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program omogućuje stjecanje novih znanja, iskustava i vještina svim generacijama - od vrtićke do starije dobi. Novi program Erasmus+ 2021.-2027. započeo je svoje sedmogodišnje putovanje s proračunom od 26,2 milijarde eura. Povećanim proračunom novi program Erasmus+ nastoji se prilagoditi globalnim izazovima kroz ključne prioritete: uključivost, digitalna transformacija te zeleni i participativni prioritet.

Program nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, usavršavanje i razmjenu osoblja u svim područjima formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, kao i suradnju sa srodnim organizacijama na međunarodnim projektima.

 

Obzirom da je jedan od ciljeva programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe tijekom predstavljanja, iznijet će se mogućnosti sudjelovanja u decentraliziranim aktivnostima Programa za sve organizacije aktivne u području (nestrukovnog) obrazovanja odraslih u novom programskom razdoblju.