27. siječanj 2014.

Predstavljena Strategija razvoja turizma grada Varaždina

strategija svi web

27.01.2014.-Danas je u palači Herzer predstavljen Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. koji je za Grad Varaždin i Turističku zajednicu grada Varaždina izradio Institut za turizam, koji je izradio i Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Okupljenima je plan predstavila voditeljica stručne grupe Instituta za turizam Neda Telišman Košuta. Strategija je dokument koji, polazeći od postojeće pozicije Varaždina u njegovom tržišnom okruženju, postavlja strateška razvojna usmjerenja te predlaže projekte kroz koje će se ona realizirati. Predviđena su četiri ključna strateška pomaka koji će obilježiti turistički razvoj grada u razdoblju do 2020. godine.  Prvi je od njih promjena turističkog karaktera iz danas pretežito izletničkog  odredišta u bitno više stacionarnu destinaciju. Nadalje, plan naglašava izgradnju snažnog, diferencirajućeg brenda koji ima snagu pozicionirati Varaždin kao prepoznatljivu i poželjnu destinaciju na turističkom tržištu. Izgradnja snažnog brenda zahtijeva suvremenu marketinšku koncepciju koja uključuje proširenje strukture ciljnih tržišta i njima prilagođenih turističkih proizvoda. Uz navedeno strategija naglašava i  doslovni pomak Varaždina ka rijeci i turističku valorizaciju Drave.  Strateškim planom predlaže se 20 razvojnih projekata iz područja turističkih atrakcija, turističke infrastrukture i suprastrukture, ljudskih potencijala, destinacijskog menadžmenta te tržišne komunikacije. Svaki od njih pridonosi unapređenju konkurentnosti Varaždina kao turističke destinacije, a zajedno imaju potencijal osigurati Varaždinu poziciju među visoko atraktivnim srednjoeuropskim gradovima.  Prema strategiji do 2020. godine u Varaždinu će se  stvaranjem nove potražnje i produljenjem boravka gostiju utrostručiti broj noćenja, 2012. godine ostvareno ih je 42.900 na 358 smještajnih jedinica, te udvostručiti broj jednodnodnevnih gostiju, kojih je u 2012. godini bilo 288.000.
Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. možete pogledati ovdje.

O Strategiji su govorili direktorica TZ grada Varaždina Branka Tropp, predsjednica TZ grada Varaždina i saborska zastupnica Natalija Martinčević i gradonačelnik Varaždina Goran Habuš.