18. svibanj 2023. | Autor: dd

Predstavljena poštanska marka s motivom Starog grada Varaždin

Prigodna poštanska marka s motivom Starog grada predstavljena je danas, u četvrtak 18. svibnja 2023. u tom poznatom dvorcu – simbolu Varaždina . Marka je izdana u sklopu edicije prigodnih poštanskih maraka Hrvatske pošte  „Dvorci Hrvatske“.  

Uz ravnatelja GMV-a Mirana Bojanića Morandinija na UNESCO-ov Dan muzeja o izdanju marke s motivom Starog grada govorio je i gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj: „Ovo je tek drugi put da je izdana marka s motivom Starog grada koji je jedna od najprepoznatljivijih vizura i najslikanija znamenitost ne samo Varaždina već i cijele Hrvatske. Sretan sam jer će ove godine biti izdana još jedna marka s motivom iz Varaždina, s motivom varaždinskog kazališta.“- napomenuo je gradonačelnik rekavši da je  zadnji put marka sa Starim gradom izdana 1942. godine. O značaju izdanja takvih prigodnih maraka govorili su i Katarina Belavić, pomoćnica izvršnog direktora Hrvatskih pošta te Milan Pavleković u ime varaždinskog kluba kolekcionara.