14. prosinac 2015. | Autor: [email protected]

Predstavljen sustav podzemnih spremnika za smeće

sustav podzemnih spremnika za smeće

Uz restoran Studentskog centra u Ulici Julija Merlića predstavljen je novi sustav podzemnih sustava za odlaganje smeća. Taj pilot-projekt koji će otkriti sve prednosti takvog odlaganja smeća predstavili su Davor Skroza, direktor Čistoće, Robert Briški glavni komunalni redar te gradonačelnik Goran Habuš. Nenad Milijaš, ravnatelj Studentskog centra zajedno sa korisnicima doma, studentima izrazio je zadovoljstvo što upravo ta ustanova prednjači u uvođenju modernih oblika odlaganja smeća.

Potreba za pokretanjem pilot-projekta izgradnje podzemnih spremnika za odlaganje smeća pokazala se zbog sve češćeg oštećivanja spremnika oko stambenih zgrada te potrebe za sprječavanjem nedozvoljenog pristupa spremnicima.

Izgradnjom podzemnih spremnika kod stambenih zgrada riješili bi se navedeni problemi te sa javnih površina uklonili postojeći kontejneri koji se trenutno nalaze na dijelu javno-prometnih površina.

Pilot projekt podzemnih spremnika izgrađen na prostoru Studentskog doma Varaždin omogućiti će studentima i ostalim korisnicima doma odlaganje tri vrste otpada i to: otpadnog papira, otpadne plastike i ''ostatnog'' dijela komunalnog otpada. Zapremina pojedinog spremnika iznosi cca. 2,00 m³ što ukupno iznosi za tri spremnika cca. 6,00 m³, a što zamjenjuje 6 dosadašnjih kontejnera.

Prednosti podzemnih spremnika su:

  • Zauzima manje prostora nego postojeći kontejneri
  • Prihvatljiviji estetski izgled
  • Sprječavanje kontakta korisnika s otpadom koji se već nalazi u spremniku
  • Lako održavanje
  • Čist i uređen prostor oko spremnika
  • Nema rasipanja smeća
  • Nema širenja neugodnih mirisa

Prva faza izgradnje pilot projekta podzemnih spremnika obuhvatila je građevinske i strojarske radove dok će dugom fazom biti obuhvaćeni elektro-tehnički radovi koji podrazumijevaju ugradnju čitača za pristup odlaganju u pojedini spremnik, identifikaciju korisnika, senzor popunjenosti spremnika, elektronsko otključavanje poklopca i napajanje cijelog sustava solarnom energijom kao i uređenje okolnog prostora.     

Izgradnja podzemnih spremnika planira se izvesti unutar stambenih naselja kolektivnog stanovanja na području Grada Varaždina. Grad Varaždin planira Projekt izgradnje podzemnih spremnika kandidirati prema europskim fondovima odnosno prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.