04. rujan 2013.

Predložite članove Kulturnog vijeća

kultura

04.09.2013.-Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća grada Varaždina.
Kulturno vijeće Grada Varaždina osniva se radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi te ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a nadležno je za  glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,  dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,  knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, vizualne umjetnosti,  kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse i međunarodnu kulturnu suradnju.
Za članove Kulturnog vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim javnim djelovanjem i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.
Kulturno vijeće imat će 7 članova koje na prijedlog gradonačelnika imenuje Gradsko vijeća Grada Varaždina na mandat od četiri godine.
Pozivaju se ustanove i udruge s područja Grada Varaždina koje u svojem djelovanju imaju programe u naprijed navedenim područjima iz nadležnosti Kulturnog vijeća, da podnesu svoje prijedloge za članove Kulturnog vijeća Grada Varaždina.
Tekst Poziva možete pronaći ovdje: http://www.varazdin.hr/natjecaji