14. prosinac 2017. | Autor: [email protected]

Pravna klinika

U Gradskoj vijećnici održan je treći termin od ukupno sedam najavljenih u sklopu projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Na taj je način i ovoga puta pružena besplatna pravna pomoć građanima. Građani su pokazali dobar interes za ovakav  oblik suradnje Grada i Pravnog fakulteta. Studenti Pravnog fakulteta besplatno su odgovarali na upite građana vezano uz konkretne pravne slučajeve. Četvrti termin održat će se u četvrtak, 18. siječnja 2018. godine u vremenu od 10 do 14 sati u Gradskoj vijećnici. Svi zainteresirani građani obvezni su najaviti svoj dolazak na broj telefona 042/402-521 te ponijeti sa sobom kopiju osobne iskaznice i kopiju dokumentacije slučaja u vezi kojeg dolaze.