13. studeni 2019.

„PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“

Danas je u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objekt Gortanova održana konferencija za novinare na kojoj su uručeni paketi igara te bojanki na temu razvrstavanja i recikliranja otpada.

Igre i bojanke za svih osam objekata Dječjeg vrtića Varaždin djeci je uručio gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Ivan Čehok.

Riječ je o igrama i bojankama nabavljenim u sklopu projekta „PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“ čiji je cilj provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom educirati građane, a osobito djecu te izgraditi svijest ljudi o važnosti brige za okoliš i odgovornom postupanju s komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka. Igre su svojim sadržajem prilagođene uzrastu predškolske djece te će se pomoću istih djeca učiti pravilnom razvrstavanju otpada, recikliranju i ekologiji.

Gradonačelnik je istaknuo da je ovo važan dan za grad Varaždin budući da je počela provedba projekta PROMO za koji smo dobili 85 posto sredstava iz EU. „ Iako smo danas ovdje s djecom, ovaj projekt obuhvaća i sedam ostalih skupina građana i priprema takvog projekt traje. U svim zemljama EU upravo je edukacija od vrtićke dobi pokazala da se stvaraju najbolji efekti i rezultati. Djeca se uvijek vesele igračkama, a na ovaj način ćemo ih potaknuti da razmišljaju i od malih nogu osvješćuju potrebu selektivnog prikupljanja, razdvajanja i ne stvaranja nepotrebnog novog otpada“ rekao je gradonačelnik Čehok.

Projekt „PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“ ukupne je vrijednosti 1.200.000,00 HRK, od čega 1.020.000,00 kuna, odnosno 85% sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Uz djecu koja pohađaju DV Varaždin, igre i bojanke bit će podijeljene i djeci koja pohađaju vrtiće u privatnom vlasništvu na području Grada Varaždina te djeci polaznicima vrtića iz
Općine Mali Bukovec, Općine Veliki Bukovec, Općine Vidovec, Općine Sveti Đurđ te gradova Varaždinske Toplice i Vodice, koji su i sunositelji  projekta PROMO.

Pored bojanki i igara vrtićima će biti podijeljeni i izobrazno-informativni leci, plakati i brošure.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“