16. travanj 2019.

PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO

Svakog dana stvaramo velike količine otpada koji završava u našim kantama na smeće. Odlažemo li otpad pravilno? U vrijeme kada je okoliš sve više onečišćen sve se više razmišlja o načinima kako umanjiti štetu koju svojim djelovanjem nanosimo prirodi oko sebe. Prvi korak prema tome je odvajanje otpada.

Odvajanjem otpada u za to predviđene spremnike smanjujemo količine otpada, ali omogućujemo i recikliranje koje je preduvjet za kružno gospodarstvo. Recikliranje je izdvajanje korisnog materijala iz otpada iz kojeg preradom nastaje novi proizvod za korištenje. Odvajanjem otpada smanjujemo njegov štetan utjecaj na okoliš, štedimo i ono najvažnije, pomažemo našem planetu da nam i dalje ostane – zeleni. Stoga je krajnje vrijeme da sami počnemo razmišljati i ponašati se na način da "Nema više kantice za sve!"

/upload/2019/04/promo-v4b_5cb58b80a8519.gif

Reciklirajmo i razvrstavajmo otpad te ga odlažimo u za to predviđene spremnike

Ne bacajmo u kontejner opasni, problematični otpad i štetne stvari

Elektronički i električni otpad zbrinimo na pravilan način

Biorazgradivi komunalni otpad razdvajajmo od miješanog komunalnog otpada ili kompostirajmo

Glomazni otpad odlažimo na za to predviđena mjesta

Informirajmo se o reciklažnim dvorištima

 

Ako se sami ponašamo u skladu s tim pravilima, ponašat će se i drugi. Odrasli su primjer djeci, pa ako djeca vide da bacaju otpad gdje stignu, ne možemo od njih tražiti da rade ono što mi ne radimo. Briga za prirodu i okoliš je važna i zato trebamo stalno promicati pravilno postupanje s otpadom. Važno je usvojiti životni stil koji će omogućiti eko-održivost zajednice i time pridonijeti ekološkoj održivosti cijelog svijeta.

Za održivo gospodarenje otpadom nužna je suradnja svih sudionika, od države, lokalne samouprave do samih građana. Nemojmo doživljavati otpad kao problem koji netko drugi treba riješiti. „Nema više kantice za sve"! Ako razdvajate otpad odmah po njegovu nastanku, učinit ćete dobro sebi i drugima.

.„Projekt pod nazivom „Pravilnim primjerOM učimo zaštiti okOliš – PROMO“ provodi se na području Grada Varaždina koji je nositelj i korisnik projekta te na području Općine mali Bukovec, Općine Sveti Đurđ, Općine Vidovec, Općine Veliki Bukovec, Grada Varaždinske Toplice i Grada Vodice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.200.000,00 kuna od čega 1.020.000,00 kuna, odnosno 85 posto sufinancirano je bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Varaždina.