23. listopad 2018.

PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO

U Gradskoj vijećnici održana uvodna konferencija za medije povodom pokretanja projekta PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO.

Uz gradonačelnika Ivana Čehoka i njegovog zamjenika Zlatana Avara na konferenciji su bili i Miljenko Ernoić, Predsjednik Uprave Razvojne agencije Sjever – DAN te Davor Skroza, direktor Čistoće.

                    

                   „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

 

Grad Varaždin na  projektu PROMO surađuje s Gradovima Vodice i Varaždinske toplice te s Općinama Vidovec, Veliki Bukovec, Mali Bukovec i Sveti Đurđ. 

Cilj projekta je različitim izobrazno-informativnim aktivnostima o održivom gospodarenju otpadom smanjiti količine otpada koje se odlažu na odlagališta te educirati građane o pravilnom razvrstavanju otpada.

Provedbu projekta „PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“o održivom gospodarenju otpadom ukupne vrijednosti 1.200.000,00 HRK sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 1.020.000,00 kuna, odnosno 85%.

Svrha projekta je provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izgraditi svijest ljudi o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka što će pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj razini.

 

Izobrazno informativne aktivnosti provodit će se kroz radionice, edukativne letke, natjecanja, video-spotove, radijske emisije, novinske članke, stalnom edukacijom i povremenim akcijama.  

Projekt završava u ožujku 2020. godine.