15. listopad 2013.

Poziv za prijavu kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

plaketa

15.10.2013.-Grad Varaždin raspisao je Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina: povelje počasnog građanina Grada Varaždina, nagrade za životno djelo Grada Varaždina, nagrade Grada Varaždina, plakete Grada Varaždina i medalje Grada Varaždina. Pravo predlaganja kandidata, uz Odbor za dodjelu javnih priznanja, članove Gradskog vijeća, i gradonačelnika, imaju i mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe. Pozivni natječaj je otvoren do 28. listopada, a prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja (s naznakom: "za natječaj"), Varaždin, Trg kralja Tomislava 1.

Moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati potrebnu dokumentaciju.

Pojašnjenja javnih priznanja:


Povelja počasnog građanina Grada Varaždina
Počasnim građaninom Grada Varaždina može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Varaždina, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj grada Varaždina ili pojedinih njegovih djelatnosti.
Počasnim građaninom Grada Varaždina može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, udruga i druge osobe posebno zaslužne za grad Varaždin i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti, samobitnosti i ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Nagrada za životno djelo Grada Varaždina
Nagrada za životno djelo Grada Varaždina dodjeljuje se građanima Varaždina ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva i drugih djelatnosti značajnih za život grada Varaždina.

Nagrada Grada Varaždina
Nagrada Grada Varaždina dodjeljuje se građanima Varaždina i drugim osobama koje rade na području Varaždina, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Varaždinu.

Plaketa Grada Varaždina
Plaketa Grada Varaždina dodjeljuje se građanima Varaždina i drugim osobama koje rade na području Varaždina, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom njihovih obljetnica, Dana Grada Varaždina i drugih obljetnica za trajniju općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Varaždina.

Medalja Grada Varaždina
Medalja Grada Varaždina dodjeljuje se građanima Varaždina i drugim osobama, njihovim udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe od interesa za Varaždin.