21. veljača 2018.

Poziv na javnu tribinu: Kako do novaca iz EU fondova?

U ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine u 17:30 sati u Kinu Gaj (Gajeva ulica 1, Varaždin) bit će u organizaciji Grada Varaždina održana javna tribina na kojoj će svi zainteresirani građani moći dobiti informacije o prijavama na europske socijalne fondove te o programu „Aktivni u zajednici“.

U cilju što boljeg informiranja javnosti o mogućnostima prijava na fondove Europske unije, bit će predstavljen plan ovogodišnjih natječaja Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Tim planom otvaraju se brojne mogućnosti prijava programa koji se odnose na zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje, kulturu, medije i civilno društvo. Kako bi se što bolje iskoristile te prilike na tribinu se pozivaju predstavnici svih organizacija civilnog društva, udruga, ustanova i medija te svi zainteresirani građani. Svi oni pozvani su da aktivno sudjeluju u raspravi te na licu mjesta postave pitanja i riješe nedoumice koje imaju oko financiranja iz spomenutog fonda.

Natječaje će predstaviti Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Varaždina i Marin Šipek iz agencije Sjever DAN. Ukupna vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iznosi 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz Europskog socijalnog fonda. Sufinanciranje programa je 100% od čega 85% pokriva EU, a 15% RH. Mogući korisnici navedenog programa su udruge građana, osnovne i srednje škole, srednje strukovne škole, vrtići, pučka otvorena učilišta, muzeji i knjižnice pa se predstavnici tih institucija pozivaju na prisustvovanje najavljenoj tribini u ponedjeljak.

U sklopu tribine bit će također predstavljen program „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ Regionalne zaklade za lokalni razvoj „Zamah“. U okviru programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada Zamah je počela s aktivnim provođenjem tog programa u 15 lokalnih zajednica s područja 5 županija, a među njima i s područja Varaždinske županije. Cilj zaklade je da se tim programom osnažuje društveni kapital zajednice, uspješnije provode projekti u zajednici, organiziraju kampanje i akcije, ta da organizacijama i ustanovama koje će sudjelovati u programu pruži mogućnost usvajanja novih znanja i vještina potrebnih za uspješniji rad u zajednici.

Tribina ima za cilj neposredno informirati građane o novostima, mogućnostima, planovima i očekivanjima, a sukladno jednom od ciljeva politike EU, pa tako i Grada Varaždina, koji uključuje transparentno komuniciranje i informiranje te participaciju civilnog sektora u planiranju razvoja.