06. veljača 2023. | Autor: dd

Poziv na prezentaciju Integrirano teritorijalno ulaganje u Urbano područje Varaždin

Pozivamo vas na prezentaciju na temu Integrirano teritorijalno ulaganje u Urbano područje Varaždin 2021.-2027., koja će se održati dana 8. veljače (srijeda) 2023.

u Varaždinu, u Palači Herzer, Franjevački trg 10 (multimedijalna dvorana) s početkom u 12,00 sati.

U razdoblju od 27. siječnja do 26. veljače 2023. godine provodi se Savjetovanje sa

zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Varaždin za

razdoblje od 2021. do 2027. godine. Kako bi se dobio jasniji uvid u Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Varaždin kao i pregled ciljeva te prioriteta razvoja, te potaknula šira javnost na aktivni doprinos putem mehanizma savjetovanja, predstavnici Grada Varaždina održat će prezentaciju za sve dionike i zainteresiranu javnost.

 

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) namijenjen je financiranju aktivnosti održivog urbanog razvoja iz europskih fondova. Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) omogućuju integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. ITU mehanizmom velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova,koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.

Sredstva osigurana za ITU mehanizam namijenjena su za financiranje projekata koji omogućuju stvaranje povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unapređenje infrastrukture za razvoj najvažnijih gospodarskih sektora, rekonstrukciju kulturne baštine u svrhu razvoja turizma, revitalizaciju zapuštenih vojnih, industrijskih i drugih područja te poboljšanje usluge javnog prijevoza.

 

I ovim putem pozivamo sve zainteresirane stanovnike sa cijelog Urbanog područja Varaždin i širu javnost na aktivno uključivanje u Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, poveznica https://varazdin.hr/savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-2023-godini/, pod točkom 11, kako bi doprinijeli kvaliteti dokumenta putem primjedbi i prijedloga.

 

Kroz jedinstveni ITU mehanizam možemo zajedno pridonijeti gospodarskom razvoju Urbanog područja Varaždin, stvarati povoljnije okruženje za poduzetnike, osigurati uvjete za obnovu kulturne baštine i razvoj novih turističkih proizvoda. Možemo osigurati da Grad Varaždin, kao i Urbano područje Varaždin, ubrza gospodarski razvoj kao konkurentna i poželjna sredina za poslovna ulaganja, područje ugodno i sadržajno bogato za život svojih stanovnika kao i konkurentna turistička destinacija.