14. listopad 2014.

Poziv na uvid u glavni projekt rekonstrukcije benzinske postaje

benzinska.pn

14.10.2014.- INA industrija nafte podnijela je Gradu Varaždinu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju benzinske postaje u Ulici Miroslava Krleže u Varaždinu. Na temelju Zakona o gradnji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada poziva investitora, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola da radi  izjašnjenja  izvrše uvid u spis predmeta i Glavni projekt  27. listopada 2014. godine ( ponedjeljak ), u vremenu od 10.00 do 11.00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina, Ul. Petra Preradovića 10. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svojeg opunomoćenika. Osoba koja se odazove pozivu za uvid u spis predmeta dužna je dokazati da ima svojstvo stranke (izvatkom iz zemljišne knjige te osobnom iskaznicom, opunomoćenik prilaže punomoć). Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.