05. veljača 2019. | Autor: ddretar

Poziv na kandidaturu za Savjet mladih

U utorak, 5. veljače 2019. godine Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina objavio je Javni poziv za isticanje kandidatura za dodatni izbor za četiri  člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Varaždina.  Rok za dostavu kandidatura je do srijede, 20. veljače 2019. godine.

Pripadajući obrasci Javnog poziva dostupni su uz Javni poziv na službenoj web stranici Grada Varaždina https://varazdin.hr/javni-pozivi/ te u Gradu Varaždinu, Upravnom odjelu za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin.

 

Nakon što je na nedavnoj sjednici Gradsko vijeće razriješilo četiri člana vijeća, otvorila se mogućnost da se to  savjetodavno tijelo Grada Varaždina  popuni dodatnim izborima za četiri nova člana. Slijedom toga, pozivaju se udruge mladih, učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka i strukovnih organizacija, a također i neformalne skupine mladih da na vrijeme predlože svoje kandidate. Članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira Gradsko vijeće Grada Varaždina na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura.