04. listopad 2022. | Autor: dd

Poziv građanima na sudjelovanje u izradi proračuna

Građani Varaždina svojim idejama i prijedlozima mogu sudjelovati u pripremi proračuna za 2023. godinu.

Na službenim web-stranicama objavljeni su detalji tog poziva te obrazac  pomoću kojeg građani mogu poslati svoje prijedloge do 23. listopada ove godine.  Prijedlozi se gradskoj upravi mogu dostaviti putem online obrasca koji se nalazi na poveznici  

https://varazdin.hr/participativni-proracun-2023-godinu/

Također, prijedlozi se mogu dostaviti putem e-maila na adresu

[email protected]

Nadalje, prijedlozi će se primati i poštom na adresu Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, a moguće je ispunjeni obrazac dostaviti u Gradsku vijećnicu gdje se već nalaze otisnuti obrasci.

Kao i prošle godine, kada je odaziv građana na poziv za sudjelovanje u izradi proračuna bio zadovoljavajući jer je zaprimljeno 114 prijedloga, od građana se ove godine očekuje da dostave prijedloge za uređenje i sanaciju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza), nerazvrstanih cesta, javno prometnih površina (kolnika i parkirališta) na nerazvrstanim cestama, trgova, divljih odlagališta...

Nadalje,  građani mogu predlagati postavljanje i izgradnju zaštitnih ograda i branika, sprava i javnih sadržaja za rekreaciju odraslih, komunalne opreme (klupa, koševa...), vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica...) na nerazvrstanim cestama, svjetlosne signalizacije (semafora, treptača...) na nerazvrstanim cestama, horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne linije, razdjelne linije, strelice, "STOP" natpisi...) na nerazvrstanim cestama, objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, ogradnih zidića, autobusnih čekaonica.

S obzirom na prošlogodišnje iskustvo, gradska uprava očekuje veći interes građana i povećanje broja prijedloga prije svega komunalnim zahvatima ali i drugim unapređenjima u povećanju standarda življenja svih građana o čemu će se izvijestiti po završetku roka za primanje prijedloga.