08. kolovoz 2023. | Autor: dd

Poziv djeci i mladima Grada Varaždina da daju prijedloge za participativni proračun

Grad Varaždina je na svojim internetskim stranicama objavio javne pozive za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade i participativni proračun za djecu za 2023. godinu

Pozivi se nalaze na slijedećim poveznicama:

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE ZA 2023. GODINU

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-prijavu-prijedloga-participativni-proracun-mlade-2023-godinu-10606/

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA ZA DJEČJI PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA 2023. GODINU

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-prijavu-prijedloga-djecji-participativni-proracun-2023-godinu-10607/  

 

Uz tekst poziva, nalaze se i potrebni obrasci na kojima se prijavljuju projekti te ostale potrebne informacije. Rok za predaju prijedloga je srijeda, 4. listopada 2023. godina do 23:59 sati.

 

Cilj poziva je aktivno  uključivanje mladih i djece u predlaganje projekata koji će  biti financirani iz proračunskih sredstava te zadovoljenje njihovih potreba na lokalnoj razini.  Više o svrsi javnog poziva pročitajte u samom tekstu javnog poziva koji se nalazi na navedenim stranicama.