10. studeni 2022. | Autor: Maja Hrešć

Povodom održavanja EYE Varaždin nova linija voznog reda buseka

Za vrijeme održavanja European Youth Event (EYE Varaždin – Europski događaj za mlade) u periodu od 25. do 27. studenog 2022. godine, gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj dao je suglasnost za izmjenu voznog reda trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. koji na temelju ugovora obavlja komunalnu djelatnost komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina i to uvođenjem nove linije broj 6.

Vozni red za liniju broj 6 odvijat će se na relaciji: Kapucinski trg 6 (stajalište na autobusnom kolodvoru), Trg kralja Petra Svačića 3 (stajalište gradski kolodvor), Ulica Petra Preradovića (stajalište nasuprot Prve gimnazije Varaždin), Međimurska ulica (stajalište kod Hrvatske pošte), Šetalište Franje Tuđmana (stajalište Arena Varaždin), Trg kralja Petra Svačića 3 (stajalište gradski kolodvor), Ulica Petra Preradovića (stajalište nasuprot Prve gimnazije Varaždin), Trg bana Josipa Jelačića 9, Kapucinski trg 6 (stajalište na autobusnom kolodvoru) i primjenjivat će se od 25. do 27. studenog 2022. godine. Polasci na svih ostalih 5 linija ostaju nepromijenjeni.