02. veljača 2016. | Autor: [email protected]

Povjerenstvo za umirovljenike i stare osobe usvojilo „akcijski plan za starenje“

izvor: pixabay.com

Na sjednici održanoj 2. veljače 2016.g. Povjerenstvo za umirovljenike i stare osobe kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća je  u formi „SWOT“ analize ponovno ukazalo na potrebu za umrežavanjem svih sudionika javnog i civilnog sektora kada je u pitanju pružanje socijalnih, zdravstvenih i kulturnih usluga starijim osobama i umirovljenicima. 

Na rezultatima analize usvojen je „Prijedlog akcijskog plana za starenje za razdoblje od 2016.- 2020.g“. Isti će biti podloga za izradu Strategije razvoja Grada Varaždina kada su u pitanju stare osobe i umirovljenici, odnosno partnerstvo kada se govori o društvenoj pravednosti i održivom razvoju.

Predloženi „Akcijski plan za starenje“ je konkretan skup svih modela i potreba koje su ostvarive na lokalnoj razini. Odnosi se na proširenje institucionalnih kapaciteta, sadržaje gerontološkog centra, prevenciju, pomoć u kući, dnevni, poludnevni centar, programe palijativne skrbi, zadovoljavanje socijalnih potreba. Uključuje potrebu za razradom programa volonterskog centra, organizaciju slobodnog vremena, inkubator znanja, razvoj komunikacijske mreže. Sadrži i potrebu za prijevozom umirovljenika, rješavanjem arhitektonskih barijera, organiziranjem posudionica i druge programe i projekte koji mogu olakšati starenje i zainteresirati zajednicu za osnaživanjem međugeneracijske solidarnosti. Dakle, predloženo je niz programa i projekata koji bi se trebali ostvarivati prema određenoj dinamici.

Povjerenstvo  je ukazalo  na nizak standard umirovljenika i starih osoba, ljudske potencijale, podršku lokalne samouprave i koordinirani pristup u rješavanju potreba. Razmatran je i problem nedostatka jedinstvene baze podataka. Posebno se Povjerenstvo osvrnulo na još  uvijek visoko centralizirani sustav socijalne skrbi.

O ovoj temi slijedi daljnja razrada i rasprava na partnerskom odboru za izradu strategije razvoja Grada Varaždina za razdoblje od 2016.-2020.g.

Može se zaključiti da je starenje u današnjem društvenom trenutku izazov s kojim se ne možemo nositi bez interdisciplinarnosti.