07. ožujak 2017. | Autor: [email protected]

Povjerenstvo za starije osobe ispunilo zadaću

Povjerenstvo za umirovljenike i starije osobe kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Varaždina održalo je 6. ožujka 2017.godine svoju posljednju sjednicu u proteklom mandatu. 

Osvrnulo se na dosadašnji rad i opravdanost djelovanja, a posebno je istaknulo zadovoljstvo izradom Akcijskog plana za starije osobe koji sadrži niz programa i projekata pomoći podizanja standarda osoba treće životne dobi.

Aktivnosti Povjerenstva odnosile su se na potrebu promjena zakonodavne regulative, institucionalne i izvaninstitucionalne kapacitete, programe i projekte, tim više što na području Grada Varaždina živi oko 13 000 umirovljenika.

Naglašeno je da treba voditi brigu o 3215 umirovljenika s područja Grada koji primaju mirovinu manju od 2.000, 00 kuna, a jednako tako o dijelu braniteljske populacije u smislu psiho-patološke pomoći kada je to potrebno.

Zaključuje se da je Povjerenstvo ispunilo svoju zadaću. Predlaže se budućem sazivu Gradskog vijeća da opet imenuje takvo radno tijelo uz zaduženje službenika gradske uprave konkretnim opisom poslova i zadaća usmjereno na sustavno unapređenje umirovljeničkih potreba.

Također je naglašena potreba za otvorenošću politike i uspostave jačih kontakata s saborskim zastupnicima kao i korištenje mogućnosti koje pruža Europska unija u smislu korištenja raspoloživih potencijala.

 

mr.sc. Dubravka Kanoti